Количка

Какво е тенис на маса

Тенис на маса е спорт, практикуван от двама или четирима играчи, които удрят пинг-понг топче с помощта на хилки. Играе се на тенис маса, разделена посредата от мрежа. Целта на играча е да не позволи на топчето да докосне повече от един път от неговата страна на масата и да го върне, така че то да тупне повече от един път в срещуположната страна на масата или, ако докосне само веднъж, другият играч да не може да го върне обратно.

Масата трябва да е правоъгълна, с дължина 2,74 м, ширина 1,525 м и височина 76 см; може да бъде от всякакъв материал, който дава равномерно отскачане от 22 до 24 см на стандартно топче, пуснато от височина 30,5 см.

Мрежата трябва да е висока 15,25 см, както и да излиза извън масата на 15,25 см от двете страни на самата маса.

Топчето трябва да е със сферична форма с диаметър 40мм и тегло – 2,7 г.

Сервис

Човекът, който удря топчето пръв, изпълнява сервис. Топката трябва да бъде ударена от сервиращия така, че първо да докосне неговото игрално поле и след като мине над мрежата, да докосне полето на посрещащия сьстезател. Обикновено преди да започне играта, се тегли жребий, в който печелившият избира поле или сервис.

Правила за изпълнение на сервис в тениса на маса според ITTF, Международната Федерация по тенис на маса:

Подаването започва, след като топката се постави на дланта на свободната ръка, която трябва да бъде неподвижна, отворена и изопната, със събрани пръсти и свободен палец.
Свободната ръка по време на контакта с топката при сервиса трябва да е през цялото време над нивото на игралната повърхност.

След това подаващият само с помощта на свободната ръка подхвърля топката минимум 16,5 см нагоре, без да ѝ придава въртеливо движение, така че тя трябва да се издигне в рамките на ъгъл не по-голям от 30 градуса, измерен от вертикала.
Топката трябва да бъде ударена от сервиращия при падането си, така че първо да докосне неговото игрално поле и след като премине над или около мрежата, да докосне полето на посрещащия сьстезател.
При игра на двойки топката трябва първо да докосне полуполето на сервиращия и след това полуполето на посрещащия.

Ако при опит за подаване сервиращият пропусне да удари топката, той губи точка.
При изпълнение на началния удар (в момента, когато ракетата влиза в съприкосновение с топката) топката трябва да се намира зад крайната линия на полето на сервиращия и от вътрешната страна на мисленото продължение на страничната линия.
Сервиращият е отговорен за правилното изпълнение на началния удар по начин, даващ възможност на съдията или неговия помощник да прецени, че сервиращият се съобразява с правилата за добро изпълнение на началния удар.

Освен в случаите, когато има назначен помощник-съдия, следящ за правилното изпълнение на началните удари, съдията има право и може при първия случай в дадена среща, при който има съмнение относно правилността на изпълнен сервис, да спре играта и предупреди сервиращия, без да отсъжда точка.
При всеки следващ случай в същата среща, когато отново съществува съмнение относно правилното изпълнение на сервиса от същия състезател, поради същата или друга причина, състезателят ще загуби точка.

Когато е съвсем ясно, че сервиращият не се съобразява с изискванията за правилно изпълнение на сервиса, тогава той няма да бъде предупреден, а направо ще загуби точка както при първия, така и при всеки следващ случай.
По изключение може да не се изисква точно спазване на изискванията за изпълнение на сервиса /началния удар/, ако преди започване на играта съдията бъде уведомен, че поради физически недъг даден състезател е възпрепятстван да се съобразява с посочените изисквания.
Сервис се повтаря, ако при удара на играча към посрещащия топчето докосне мрежата и чак тогава влезе в полето на посрещащия. Ако стане така, сервисът се нарича "нов".

Гейм се печели, когато играч или двойка играчи достигнат първи 11 точки; ако се получи резултат 10 на 10, печели този, който първи вземе 2 (две) точки.

Форхенд и бекхенд

Двата термина, които се използват при тенис на маса и тенис на корт, са форхенд и бекхенд. Форхенд е така наречената "забивка" с лицевата страна на ракетата. При форхенд (forehand) замахът е по-широк, затова ударът има повече сила и топчето се движи по-бързо. Има и термин "форхенд страна", което значи лицевата страна на ракетата. При бекхенд ръката е свита в лакътя пред тялото и ударът обикновено е от страната на неиграещата ръка. Обратният китайски бекхенд (RPB, reverse penhold backhand) използва задната страна на ракетата, а правият китайски бекхенд се извършва с лицевата ѝ страна.

Горно, долно и странично въртене

Горното въртене на топчето се нарича топспин, долното се нарича подсичане или даунспин, а страничното се нарича сайдспин.

Флипване и лобиране

Флипът е удар по топчето близо до мрежата, при което ракетата извършва късо, ветрилообразно движение. Лобирането е техника за посрещане на мощно забити топки далеч от масата, при което ръката плавно се придвижва нагоре и напред, а резултатът е висока парабола.

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook